Laserveiligheid.com WIKI

Klasse 1 Veilig.
Klasse 1M Veilig mits geen optische instrumenten worden gebruikt.
Klasse 2 Zichtbare lasers. Veilig voor toevallige blootstelling (< 0.25 s).
Klasse 2M Zichtbare lasers. Veilig voor toevallige blootstelling (< 0.25 s) mits geen optische instrumenten worden gebruikt.
Klasse 3R Niet veilig. Laag risico.
Klasse 3B Gevaarlijk. Diffuse reflecties zijn veilig.
Klasse 4 Gevaarlijk. Zelfs diffuse reflecties schadelijk. Brandgevaarlijk.


  • Difuse reflectie - Reflecties van een mat oppervlak
  • Optische instrumenten - verrekijkers, microscopen, telescopen, vergrootglazen (brillen uitgezonderd)
  • NOHD - Nominal optical hazard distance ; De afstand waarbinnen een directe bestraling schade aan het oog aanbrengt.
  • MPE - Maximum permissible exposre ; Maximaal toelaatbare blootstelling ; hoogst toelaatbare vermogen/energie welke veilig is
  • CW - Continues wave (continu laser, zijnde niet gepulst)
  • QS - Q switched (superpulse mode, Energie in zeer korte optische puls)
  • QCW - Quasi CW (zeer hoge pulsfrequentie, waardoor het lijkt op CW.)
  • Under construction!
  •