Links

Leveranciers:


Lasermet - Leverancier van laser veiligheids producten

Algemene documenten


IEC60825 - de wereldwijde standaard in laserproducten en veiligheid.
NEN EN207:2010 - De standaard in europa voor laserveiligheids brillen.
Arbowet, paragraaf 4a: Kunstmatige optische straling - Hier vindt u de regelgeving vanuit een arbo perspectief

Specifieke documenten voor de Medische sector:


Rapport RIVM Laserveiligheid ziekenhuizen - Verplichte kost voor verantwoordelijken t.a.v. medische lasersystemen

NIAZ - kwaliteitsnorm (normelement 433.06) - Beschrijving borging veiligheid
Ziekenhuis ventilatie - Hier is het handboek over ziekenhuis ventilatie te verkrijgen.