Industrieële laserveiligheid

In de Industrie worden lasers gebruikt die veel meer risico's met zich meebrengen dan een medisch of wetenschappelijk systeem.
Het maakt hierbij uit of een bewerkingsstation als geheel is gekocht of uit onderdelen is samengesteld.
De bewerkingscellen die kant en klaar zijn aangeleverd voldoen aan de NEN60825 standaard.
Zelfs als aan de standaard wordt voldaan wil dat niet zeggen dat een laserbewerkingscel laserveilig is.
Een systeem is alleen veilig als deze voldoet aan laser klasse 1 of 2. (te vinden op de laserveiligheids sticker / typeplaatje)
Tijdens onderhoud waarbij de interlocks overbrugd worden, zal een systeem in 99% van de gevallen een klasse 4 zijn.

Om een bewustwording te creeren bij de laserwerkers is het aan te raden om een gebruikerstraining te volgen.

Wij bieden 2 type trainingen aan, elk toegespitst op de doelgroep:

De gebruikers training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Introductie in lasers en de gevaren
 • Persoonlijke bescherming
 • Gevaar herkenning
 • Praktische informatie
 • Systeem onderhoud
 • Vraagbaak

  De training voor Laser verantwoordelijke (LSO, laser safety officer) bestaat uit het volgende:

 • Introductie in licht en laser
 • Materiaal interactie
 • Regelgeving en richtlijnen
 • Risico analyse
 • Veiligheidsberekeningen
 • Persoonlijke en collectieve bescherming
 • Interlock systemen
 • Onderhoud en laserklasse
 • Meten aan laserstraling
 • Praktische informatie
 • Beheer en onderhoud

 • Beide trainingen voorzien in een bewijs van deelname en bij het succesvol afronden van de toetsing van kennis krijgt de deelnemer een certificaat.


  Naast de trainingen bieden wij u ook de mogelijkheid om uw specifieke situatie in kaart te brengen middels een risico analyse volgens de IEC60825, en een advies op maat te leveren.
  Het grote voordeel hiervan is dat uw organisatie niet zelf de energie en tijd hoeft te investeren om uit te zoeken wat in uw situatie nu het beste is.
  Aan de hand van de inventarisatie brengen we een onderbouwd advies uit over de te nemen veiligheids maatregelen, en eventueel te volgen protocollen.
  Indien U dit wenst brengen we ook een offerte uit met de juiste beschermingsmiddelen.


  Veiligheidsvoorschriften volgens IEC-825

  Veiligheidsmaatregelen kunnen op de klasse-indeling, op de maximaal aanvaardbare blootstellingsniveaus of op de minimale veilige afstand worden gebaseerd. Deze laatste kan zoals hiervoor is vermeld, worden berekend uit het maximaal aanvaardbare blootstellingsniveau, rekening houdend met de fysische karakteristieken van de laser, te weten de divergentie, de uittreediameter, het vermogen en de blootstellingsduur.

  Hoe groter het laservermogen hoe meer veiligheidsmaatregelen er moeten genomen worden. De maatregelen die de IEC-825 norm voorschrijft, zowel voor de fabrikant, voor de importeur alsook voor de gebruiker, worden hieronder weergegeven. De laser klasse bepaalt of deze maatregel dient toegepast te worden.

  Hieronder zijn al de verschillende veiligheidsmaatregelen opgenomen welke van toepassing kunnen zijn op lezers. Of deze maatregel dient toegepast te worden hangt af van de klasse van de laser.

  1. Veiligheidsmaatregelen m.b.t. laserwerkzaamheden
   • Sleutel verwijderen als laser niet in gebruik is
   • Interlock systeem verbinden met deurschakelaar
   • Wanneer laser in werking is dient de signalering verlicht te zijn
   • Noodschakelaars in de ruimte
   • Beamstop verhindert accidentele blootstelling bij ingeschakelde laser
   • Traject laserbeam (aan het einde van zijn traject gestopt door een absorberend materiaal
   • Waarschuwingssymbool op deur
   • Toegangsrestricties voor de ruimte (interlock veiligheids systeem)
   • Toepassing in speciale ruimte
   • Laserbundel voor de ogen afschermen
   • Laserbundel niet op ooghoogte
   • Spiegelende reflecterende oppervlakten van de bundel weghouden
   • Laser gefixeerd opstellen
   • Gebruik van veiligheidsbril indien blootstelling van het oog mogelijk is
   • Werkkleding dient niet ontvlambare te zijn (katoen?)
  2. Noodzakelijke voorzieningen aan laserapparatuur
   • Behuizing van de laser
   • Veiligheidsvoorzieningen op de behuizing om te voorkomen dat stralingsniveaus die toegankelijk worden de grens van de betreffende klasse overschrijden.
   • Aansluitingsmogelijkheid voor een afstandsbediening (interlock)
   • Sleutelschakelaar
   • Permanent aanwezige verzwakker om bundel tijdelijk te stoppen
   • Geen auto-reset van de voedingsspanning na uitschakeling, Proces mag zichzelf nooit automatisch herstarten na spanningsuitval.
   • Aansluitingsmogelijkheid voor noodschakelaar en waarschuwingspaneel
   • In- en uitschakelsysteem van de laser: plaats, aanduiding
   • Etiket waarop aangegeven het max. vermogen van de uitgezonden laser- straal, de pulsduur en de golflengte van de uitgezonden laserstraal.
   • De naam en datum van de norm waaraan de laser voldoet
   • Waarschuwingssymbool op laserbron
   • Waarschuwingsteksten op laserbron
   • Waarschuwingstekst bij laseropening
   • Waarschuwingstekst op toegangspanelen (tekst in functie laserklasse)
   • Waarschuwingstekst op toegangspanelen met veiligheidsvergrendeling
   • Gebruikshandleiding (reproductie waarschuwingsteksten)
   • Instructies bij medische lasers
   • Gereedschap noodzakelijk bij loskoppelen van optische vezel
  3. Risico’s voor ongevallen
   • Werkruimte en doorgangen
   • Cryogene temperaturen
   • Mechanische effecten
  4. Gezondheid en Hygiëne
   • Gebruik van gevaarlijke producten
   • Hinderbestrijding:
    • geluid
    • trillingen
    • warmte
    • uitwasemingen: stof, dampen, gassen
   • Werkomgeving:
    • lichtsterkte
    • temperatuur
    • ventilatie
  5. Brand- en explosiegevaar (> 0,5 Watt)
   • Gebruik van ontvlambare of ontplofbare producten
   • Preventiemaatregelen:
    • brandblus middelen
    • laser verantwoordelijke