Advies op maat

Binnen een organisatie is zeker niet altijd kennis aanwezig over lasers en aanverwante risico's.
Zelfs als die kennis er wel is, kan een extra inzicht van een ervaringsdeskundige tot betere resultaten leiden.
Wij kunnen het gehele traject van de implementatie van een (nieuwe) laser voor u begeleiden. Denkt u hierbij aan advies over de inrichting en voorziening van de laserruimte tot en met de protocollen over het juiste gebruik van de apparatuur.

Voor de medische sector:

 • Maatregelen voor een veilige werkomgeving
 • Gebruikersinstructie over veilig werken met lasers
 • Externe expert binnen de laserveiligheidscommissie
 • Eisen ten aanzien van operatie- en behandelkamers
 • Materiaalkeuze bij laser ingrepen
 • Advisering over afzuiging van laser rook

Voor de industriële sector:

 • Inrichting en beveiliging van de laser ruimte
 • Advies over persoonlijke en ruimtelijke veiligheid
 • Training van gebruikers
 • Advies over afzuig- en filtersystemen

Goed advies bespaart kosten

In het geval van een nieuwbouw of verbouw situatie is het verstandig in een vroeg stadium informatie in te winnen over het gebruik van de laser(s) binnen de te (ver)bouwen ruimte. Op deze manier kunnen kostbare wijzigingen in een later stadium worden voorkomen. Denk hierbij vooral aan het aanleggen van interlock en deur magneet bedrading, venster verduistering, etc.

Wij adviseren over het totaalpakket aan laserveiligheid bestaande uit o.a. brillen, sluizen, interlocks, blindering, (mobiele) afschermingswanden, kijkvensters, afzuiging en lasersignalering.

Onze werkwijze

 • Inventariseren laserparameters, ruimte en situatie.
 • Berekenen parameters laser gevaren
 • Checklist doorlopen
 • Advies uitbrengen

Deze werkwijze stelt ons in staat om een gedegen advies te geven over de mogelijkheden voor wat betreft ruimtelijke veiligheid en persoonlijke bescherming, ook met meerdere systemen in 1 ruimte.

De voordelen

Het grootste voordeel van extern advies is dat u kosten bespaart. uw organisatie hoeft niet zelf de tijd te investeren om uit te zoeken welke wetten en regels er nageleefd moeten worden, met daarbij de kans om teveel of te weinig maatregelen te nemen.
Aan de hand van de inventarisatie brengen we een onderbouwd advies uit over de te nemen veiligheidsmaatregelen, en eventueel te volgen protocollen.
Indien U dit wenst brengen we ook een offerte uit met het juiste veiligheidssysteem en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Wij maken gebruik van een software pakket om een compleet rapport te genereren met alle noodzakelijke waarden voor een gedegen analyse.
Ook indien u slecht één laser heeft waarvan u graag een berekening wil, dan kunt u dit met een gerust hart aan ons uitbesteden. Wij dragen zorg voor een correcte berekening van de gegevens volgens de laatste norm.

Optioneel

Er zijn vele mogelijkheden ten aanzien van het gebruik van meerdere lasers in 1 ruimte, door bijvoorbeeld afscherming van gedeelten. Ook zijn er voor bepaalde lasercombinaties brillen beschikbaar die beschermen tegen meerdere golflengten. Dit voorkomt het gebruik van een verkeerde bril. Voor zo'n situatie moet echter een gedegen analyse worden gemaakt.