EN 208

 

Een uitleg over de standaard voor de laser gebruiker

Laser uitlijn brillen


EN 208 omvat alleen zichtbare lasers ( 400 - 700 nm golflengte bereik).
Standaard oog-bescherming heeft doorgaans een hoge Optische Dichtheid (OD), Bijvoorbeeld OD6 of LB6 en hoger komt vaak voor. Deze hoge bescherming geeft een verzwakking van 1.000.000 keer of meer. Het resultaat is dat zelfs zichtbare laser bundels onzichtbaar worden en hierdoor is niet te beoordelen hoe een bundel eruit ziet of waar deze terecht komt.
Vanuit veiligheidsoogpunt is het beter als men kan zien waar de bundel zich bevindt. Dit is met name bij uitlijn werkzaamheden cruciaal.

Uitlijnbrillen:

  • Balanceren de optische dichtheid tussen bescherming en zichtbaarheid van de bundel
  • Bieden bescherming tegen de bundel in het geval van een onbedoelde blootstelling
  • Zorgen ervoor dat de spot van een bundel zichtbaar is
  • Reduceren het vermogen van de laser bundel tot beneden de klasse 2 limiet (bv. 1 mW voor CW lasers)
  • Is niet ontworpen voor het direct staren in de bundel!

Werkwijze


EN 208 (Persoonlijke oog-bescherming. oog-bescherming voor uitlijn en afstel werkzaamheden aan lasers en laser systemen) specificeerd testen en markeringen voor laser uitlijn oog-bescherming. Om de benodigde specificatie te berekenen wordt er als volgt te werk gegaan:

Voor CW lasers (en gepulste lasers met een puls duur langer dan 0.2 ms)
Neem de CW (of gemiddelde) power van de laser (indien de bundel groter is dan 7 mm neem alleen het vermogen dat door een appertuur van 7 mm gaat.(let op bundelprofiel!)
Zoek de de specificaties op in tabel B1.

Voor gepulste lasers (met een puls duur tussen 1 ns en 0.2 ms)
Neem de energie per puls. (indien de bundel groter is dan 7 mm neem alleen het vermogen dat door een appertuur van 7 mm gaat.(let op bundelprofiel!)
Vermenigvuldig deze energie per puls met een correctie factor N1/4 (waarbij N het aantal pulsen in 10 seconden is)
Zoek de de specificaties op in tabel B1.


Scale Number

Maximum Power
(Duration > 2 x 10-4 s)
W

Maximum Energy
(Pulses 10-9 to 2 x 10-4 s)
J

R1

0.01

2 x 10-6

R2

0.1

2 x 10-5

R3

1

2 x 10-4

R4

10

2 x 10-3

R5

100

2 x 10-2

De oog-bescherming is als volgt gemarkeerd:
B.v.. 532 0,1 W 2 x 10-5 J R2
Het is belangrijk om geen verwarring te hebben tussen R2 EN 208 markering met R L2 EN 207 markering etc. (zie EN 207)

Oog-bescherming met EN 208 markering hebben een optische dichtheid op de gespecificeerde golflengte, zoals in onderstaande tabel:


Scale Number

Optical Density

R1

1 > OD < 2

R2

2 > OD < 3

R3

3 > OD < 4

R4

4 > OD < 5

R5

5 > OD < 6

EN 208 specificeerd een uitgebreide lijst met testen gelijk aan de EN 207. In het bijzonder zijn de damage threshold testen zijn uitgevoerd met een bundel diameter van 1 mm2.